Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
gaýybana

Giriş

RUR gurallary bir meýdany öz içine alýar40,000inedördül metr, gurluşyk meýdany bilen30,000inedördül metr.

RUR Gurallary enjam gurallarynyň dizaýnyny, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýär.Öňdebaryjy CNC we awtomatiki önümçilik enjamlarynyň we içerki we daşary ýurtlardan dolandyryş düşünjeleriniň ornaşdyrylmagy bilen ýyllyk önümçilik mukdary gutardy10 million bölekenjam gurallary.Ösen önümçilik tehnologiýasyny, awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalaryny, ýokary takyklyk barlag ulgamy enjamlaryny we önümi gaýtadan işlemegiň berk proseduralaryny ulanyp, RUR Tools müşderilere ýokary hilli önümler hödürleýär.Önümi ösdürmek bölüminiň güýçli innowasiýa ukyby, enjam gurallary pudagynda öňdebaryjy RUR Gurallarynyň esasy bäsdeşlik ukybydyr.

 • Zawod gezelenji (8)
 • Zawod gezelenji (9)
 • RUR gurallary (6)
 • RUR gurallary (4)
 • Zawod gezelenji (5)
 • RUR gurallary (2)
 • Zawod gezelenji (7)
 • RUR gurallary (3)
 • Zawod gezelenji (20)
 • Zawod gezelenji (21)
 • RUR gurallary (5)
 • RUR gurallary (1)
 • Zawod gezelenji (10)
 • Zawod gezelenji (15)
 • Zawod gezelenji (14)
 • Zawod gezelenji (13)
 • Zawod gezelenji (3)
 • Zawod gezelenji (25)
 • Zawod gezelenji (23)
 • Zawod gezelenji (6)
 • Zawod gezelenji (2)
 • Zawod gezelenji (26)
 • Zawod gezelenji (24)
 • Zawod gezelenji (27)
 • Zawod gezelenji (29)
 • Zawod gezelenji (28)