Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
sahypa_new

Habarlar

 • Apparat gurallary pudagynyň geljekki ösüş tendensiýasy

  Apparat gurallary pudagynyň geljekki ösüş tendensiýasy

  1. Daşky gurşawy goramaga we energiýany tygşytlamaga üns beriň we ýaşyl tehnologiýany ösdüriň Az uglerodly daşky gurşawy goramak häzirki pudaga we dürli pudaklaryň ösüşiniň gutulgysyz tendensiýasyna öwrüldi.Çeşmäni köp sarp edýän apparat pudagy hökmünde az uglerodly gurşaw ...
  Koprak oka
 • Hytaý el gurallarynyň ösüşi

  Hytaý el gurallarynyň ösüşi

  Apparat gurallary senagaty adamlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmakda, durmuş derejesini ýokarlandyrmakda, adamlaryň barha artýan maddy we medeni zerurlyklaryny yzygiderli kanagatlandyrmakda, içerki we daşarky bazara bolan islegi giňeltmekde we iş üpjünçiligini özüne çekmekde oňyn rol oýnady we oýnady ...
  Koprak oka
 • Gowy bolt kesiji nädip saýlamaly?

  Gowy bolt kesiji nädip saýlamaly?

  Bolt kesiji, köplenç ulanylýan el guraly, gowy bolt kesiji nädip saýlamaly.Bolt kesiji saýlanyňyzda käbir maslahatlar bar.Bolt kesiji gatylyk talaplary: Pyçagyň gyrasy gatylygy HRC53-den pes däl.Boltlaryň, basyş plitalarynyň we merkezi şahalaryň gatylygy ...
  Koprak oka
 • El gurallaryna hyzmat etmek we dolandyrmak

  El gurallaryna hyzmat etmek we dolandyrmak

  Dinönekeý adamlar, adatça, tehnikanyň we enjamlaryň ýa-da howply harytlaryň saklanylyşy barada has köp zat bilýärler, ýöne köplenç el gurallaryny ulanmaga biperwaý we seresap bolýarlar, şonuň üçin el gurallary sebäpli dörän şikesleriň sany maşynlaryňkydan has ýokary bolýar.Şonuň üçin ...
  Koprak oka