Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

BIZ hakda

  • portfolio8
  • DSC_8682
  • DSC_8859
  • CIMG1476

"Xuzhou RUR Tools Making Co., Ltd.", Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Pizhou şäheriniň Nianzhuang şäherçesiniň senagat parkynda ýerleşýär, zawod meýdany 40000 inedördül metr.Esasan, bolt kesiji, kabel kesiji, sim ýüp kesiji, awiasiýa snipleri, turba penjeleri, agyr turbalar, suw nasoslary, gämi duralgasy, turba kesiji we ş.m. ýaly her dürli kesiş we gysgyç gurallaryny öndürýär. enjam enjamlaryny öndürmekde tejribe.Bu şäherdäki esasy görkeziji kärhana, milli ýokary tehnologiýaly kärhana we Hytaý enjamlary gurallary birleşiginiň wise-prezident bölümi.

ÖNÜMLER

HABARLAR

Apparat gurallary pudagynyň geljekki ösüş tendensiýasy
1. Daşky gurşawy goramaga we energiýany tygşytlamaga üns beriň we ýaşyl tehnologiýany ösdüriň Az uglerodly daşky gurşawy goramak häzirki tendensiýa we gutulgysyz tendensiýa öwrüldi ...
Hytaý el gurallarynyň ösüşi
Apparat gurallary pudagy adamlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmakda, durmuş derejesini ýokarlandyrmakda, adamlaryň ösýän material we medeni taýdan yzygiderli duşuşmagynda oňyn rol oýnady ...
Gowy bolt kesiji nädip saýlamaly?
Bolt kesiji, köplenç ulanylýan el guraly, gowy bolt kesiji nädip saýlamaly.Bolt kesiji saýlanyňyzda käbir maslahatlar bar.Bolt kesiji gatylyk talaplary: Gyrasy har ...
El gurallaryna hyzmat etmek we dolandyrmak
Dinönekeý adamlar, adatça, enjamlary we enjamlary ýa-da howply harytlary saklamak barada has köp zat bilýärler, ýöne köplenç el gurallaryny ulanmaga biperwaý we biperwaý garaýarlar, şonuň üçin bu paý ...