Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
önümler_img

Iki reňkli tutawaç 8 dýuým 200mm Amerikan görnüşli Tinmanyň bölekleri

Gysga düşündiriş:

Highokary hilli ýokary uglerod polatdan ýasalan, ýokary ýygylykly induksiýany söndürmek bejergisi bilen gyrasy, kesiş gyralarynyň gatylygy 50-55HRC, gyrkyjy ýiti;
Steel0.5mm polat listleri kesip biler;

Aýratynlyklary:8 "10" 12 "

Material:Uglerod polat

Mini sargyt mukdary:

Üpjünçilik ukyby:10 million sany

Port:Şanhaý ýa-da Ningbo

Töleg möhleti:LC, TT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

No.ok.

Spesifikasiýa

Uzynlyk

(mm)

Bukjanyň agramy (kg)

Kartonyň ululygy (sm)

Guty / ctn (kompýuterler)

R3070

8 ''

200

22

53 * 28 * 32

6/48

R3071

10 ''

250

25

53 * 36 * 32

6/48

R3072

12 ''

300

26

45 * 39 * 32

6/36

RUR gurallary OEM we ODM-ni goldaýar.

Hususylaşdyrma paket usuly üçin, biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

Aýratynlyklary

1. Kesiş gyrasy ýokary uglerod polatdan, gyrkyjy ýiti
2. Plastmassa tutawaç, amatly tutmak

Sorag-jogap

1-nji sorag: Tinmanyň böleklerini nireden satyn alyp bilerin?
“RUR” gurallary galaýy bölekleri öndürýär.Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Nianzhuang şäheriniň Senagat parkynda ýerleşdik.Islän wagtyňyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Tinmanyň gyrgyçlary näme?
50 CR-V hrom vanadiý polatdan ýasalan takyklykdan ýasaldy.

3-nji sorag: Tinmanyň mergenleri näme üçin ulanylýar?
Tinmanyň mergeni demir örtükleri kesmek üçin guraldyr.Zähmeti tygşytlaýjy prinsipler arkaly metal gyrkmak aňsat bolýar we amaly meýdanlar gaty giňdir.Amatly işlemegiň, tygşytly we çydamly aýratynlyklary bilen gaýtadan işlenen zawod "" gowy kömekçi boldy

4-nji sorag: Tinmanyň gyrgyçlary näme?
50 CR-V hrom vanadiý polatdan ýasalan takyklykdan ýasaldy.

5-nji sorag: Galaýylaryň gyrgyçlary näçe galyň bolup biler?
0,5 mm ýa-da ondan az metal kesip bolýar.

6-njy sorag: Hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?
J: Önümleriň hilini üpjün etmek üçin ösen önümçilik enjamlarymyz we hünärmen inerenerimiz we berk inspektorymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň