Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
önümler_img

Customöriteleşdiriş garyndysy polat ýapon görnüşli bolt kesiji

Gysga düşündiriş:

Bolt kesiji pyçaklar ýokary hilli garyndy polatdan, umumy ýylylygy bejermekden, has uzak ömri bilen ýasalýar;

Bolt kesiji pyçagyň ýüzüni garalamak, fosfatlamak we ş.m. bilen bejermek mümkin.;

Frequokary ýygylykly induksiýany söndürmek bejergisi, gyralary kesmegiň gatylygy 56-60HRC, kesmek ukyby≤30HRC;
Eňekler işlemek aňsat, çeýe we zähmeti tygşytlaýan birikdiriji bolt bilen sazlanýar;
Tutga ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ýokary hilli rezin tutawaç örtügi, ýerüsti tor dizaýny, owadan görnüşi, amatly tutawajy bilen enjamlaşdyrylan.

Adat üçin goldaw

Aýratynlyklary:12 ″ 14 ″ 18 ″ 24 ″ 30 ″ 36 ″ 42 ″

Esasy material:Garylan polat

Bukjanyň görnüşi:Guty

Port:Şanhaý ýa-da Ningbo

Töleg möhleti:LC, TT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa

No.ok.

Spesifikasiýa

Uzynlyk

(mm)

Bukjanyň agramy (kg)

Kartonyň ululygy (sm)

Guty / ctn (kompýuterler)

R2560

12 ''

300

24.8

34 * 27 * 38

1/30

R2561

14 ''

350

27.8

40 * 24 * 36

1/30

R2562

18 ''

450

32.2

48 * 29 * 30

1/20

R2563

24 ''

600

25

65 * 33 * 25

1/10

R2564

30 ''

750

20.5

80 * 18 * 25

1/5

R2565

36 ''

900

27

94 * 21 * 17

1/5

R2566

42 ''

1050

24.8

109 * 29 * 11

1/3

RUR gurallary OEM we ODM-ni goldaýar.

Hususylaşdyrma paket usuly üçin, biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

Aýratynlyklary

1. Qualityokary hilli garyndy polat pyçaklar
2. Kauçuk tutawaç dizaýny, amatly tutma
3. Atylylygy bejermek, has çydamly

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodyňyz nirede?
J: Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Sýuçhouou şäheriniň Nianzhuang şäheriniň Senagat parkynda ýerleşýär.Homehli müşderilerimiz, öýden we bortdan, bizi görmäge mähirli garşylaýarlar.

2-nji sorag: Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Bahasy tassyklanandan soň nusga bereris.

3-nji sorag: Adatça saýlaýan iberiş usulyňyz haýsy?
J: Az mukdarda: Adatça DHL, Fedex, UPS we ş.m. iberýär.
Köp mukdarda: Adatça deňiz arkaly iberilýär.
Ora-da müşderileriň talaplaryna laýyklykda gämini kabul edýäris.

4-nji sorag: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
J: Hil birinji orunda durýar.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň