Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
önümler_img

Hytaýda ýokary ýygylykly induksiýany söndürmek garyndysy polat bolt kesiji

Gysga düşündiriş:

Bolt kesiji pyçaklar ýokary hilli garyndy polat bilen ýasaldy, umumy ýylylygy bejermek, has uzak ömri;

Bolt kesiji pyçagyň ýüzüni garalamak bilen bejermek mümkin, fosfat, we ş.m..;

Edge ýokary ýygylykly induksiýany söndürmek bejergisi bilen, kesmegiň gatylygyges56-60HRC,Kesmek ukyby≤30HRC;

Eňekler birikdiriji bolt bilen sazlanýar, çeýe we zähmeti tygşytlamak aňsat;Tutga ergonomiki taýdan düzülendir, ýokary hilli rezin tutawaç gapagy bilen enjamlaşdyrylan, ýerüsti mesh design, owadan görnüşi, amatly tutmak.

Adat üçin goldaw

Aýratynlyklary:12 ″ 14 ″ 18 ″ 24 ″ 30 ″ 36 ″ 42 ″ 48 ″

Esasy material:Garylan polat

Bukjanyň görnüşi:Guty

Port:Şanhaý ýa-da Ningbo

Töleg möhleti:LC, TT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa

No.ok.

Spesifikasiýa

Uzynlyk

(mm)

Bukjanyň agramy (kg)

Kartonyň ululygy (sm)

Guty / ctn (kompýuterler)

L2360

12 ''

300

24.8

32 * 32.5 * 29.5

1/30

L2361

14 ''

350

27.8

38 * 35.5 * 29.5

1/30

L2362

18 ''

450

32.2

47.5 * 27.5 * 32.5

1/20

L2363

24 ''

600

25

63.5 * 31.5 * 17

1/10

L2364

30 ''

750

20.5

78.5 * 17 * 19.5

1/5

L2365

36 ''

900

27

93 * 18.5 * 20.5

1/5

L2366

42 ''

1050

24.8

108 * 23.5 * 13

1/3

L2367

48 ''

1200

26

121 * 23.5 * 13.5

1/3

RUR gurallary OEM we ODM-ni goldaýar.

Hususylaşdyrma paket usuly üçin, biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

Aýratynlyklary

1. Qualityokary hilli garyndy polat pyçaklar
2. Kauçuk tutawaç dizaýny, amatly tutma
3. Atylylygy bejermek, has çydamly

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodyňyz nirede?
J: Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Sýuçhouou şäheriniň Nianzhuang şäheriniň Senagat parkynda ýerleşýär.Homehli müşderilerimiz, öýden we bortdan, bizi görmäge mähirli garşylaýarlar.

2-nji sorag: Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Bahasy tassyklanandan soň nusga bereris.

3-nji sorag: Adatça saýlaýan iberiş usulyňyz haýsy?
J: Az mukdarda: Adatça DHL, Fedex, UPS we ş.m. iberýär.
Köp mukdarda: Adatça deňiz arkaly iberilýär.
Ora-da müşderileriň talaplaryna laýyklykda gämini kabul edýäris.

4-nji sorag: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
J: Hil birinji orunda durýar.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň