Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
önümler_img

Köpugurly 6 dýuým garyndy polatdan ýasalan kabel kesiji

Gysga düşündiriş:

Kabel kesijileriň kellesi ýokary hilli garyndy polat, umumy ýylylyk bejergisi, çydamly;

Kabel kesijileriň üstü çäge bilen örtülendir we pos çydamlylygy bilen ýalpyldawukdyr;Kesilen gyrasy mis ýadroly kabelleri ýa-da alýumin ýadro kabellerini kesmek üçin ulanylýan ýokary ýygylykly induksiýa gatylygy bilen gaýtadan işlenýär, ýöne polat simler ýaly gaty çekilen simleri kesip bilmeýär;

Tutga iki reňkli çümdürilen plastmassa bejergisinden, owadan görnüşi, amatly tutawajyndan ýasaldy.

Aýratynlyklary: 6 ″

Esasy material:pvc + T8

Mini sargyt mukdary:

Üpjünçilik ukyby: 10 million sany

Port:Şanhaý ýa-da Ningbo

Töleg möhleti:LC, TT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa

No.ok.

Spesifikasiýa

Uzynlygy (mm)

Bukjanyň agramy (kg)

Kartonyň ululygy (sm)

Guty / ctn (kompýuterler)

R4000

6 ''

150

23

46 * 26 * 35

10/120

RUR gurallary OEM we ODM-ni goldaýar.

Hususylaşdyrma paket usuly üçin, biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

Üstünlikleri

1. Kabel kesijileriň kellesi ýokary hilli garyndy polat, umumy ýylylyk bejergisi, çydamly;
2. Kesilen gyrasy mis ýadroly kabelleri ýa-da alýumin ýadro kabellerini kesmek üçin ulanylýan ýokary ýygylykly induksiýa gatylygy bilen gaýtadan işlenýär, ýöne polat simler ýaly gaty çekilen simleri kesip bilmeýär;
3. Tutga iki reňkli çümdürilen plastmassa bejergisinden, owadan görnüşi, amatly tutawajyndan ýasaldy.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?
J: Biz esasan her dürli kesmek we gysmak gurallaryny öndürýäris,
bolt kesiji, kabel kesiji, polat sim kesiji, awiasiýa bölekleri, turbalar, agyr turbalar, suw nasoslary, galaýy snip, turba kesijiler we ş.m.

2-nji sorag: Kabel kesijiler näme?
Kabel kesiji, kabelleri kesmek üçin ýörite ulanylýan pyçaklaryň bir görnüşidir.Iki gyrasy gysylýar we açylyp we ýapylyp bilner.Kabel kesijiler, "leverage prinsipi" we "basyş sebite ters proporsional" ulanyp döredilen uly kesijilerdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň