Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
önümler_img

Zawod el gurallaryny kesmek üçin kabel kesiji öndürýär

Gysga düşündiriş:

Kabel kesijileriň kellesi ýokary hilli garyndy polat, umumy ýylylyk bejergisi, çydamly;

Kabel kesijileriň üstü çäge bilen örtülendir we pos çydamlylygy bilen ýalpyldawukdyr;Kesilen gyrasy mis ýadroly kabelleri ýa-da alýumin ýadro kabellerini kesmek üçin ulanylýan ýokary ýygylykly induksiýa gatylygy bilen gaýtadan işlenýär, ýöne polat simler ýaly gaty çekilen simleri kesip bilmeýär;

Tutga iki reňkli çümdürilen plastmassa bejergisinden, owadan görnüşi, amatly tutawajyndan ýasaldy.

Aýratynlyklary: 6 ″ 8 ″ 10 ″

Esasy material:pvc + T8

Mini sargyt mukdary:

Üpjünçilik ukyby: 10 million sany

Port:Şanhaý ýa-da Ningbo

Töleg möhleti:LC, TT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa

No.ok.

Spesifikasiýa

Uzynlygy (mm)

Bukjanyň agramy (kg)

Kartonyň ululygy (sm)

Guty / ctn (kompýuterler)

R4001

6 ''

160

25.6

64.5 * 23 * 23

10/120

R4002

8 ''

210

22

61 * 28 * 16.5

6/60

R4003

10 ''

240

27

46 * 26 * 35

6/60

RUR gurallary OEM we ODM-ni goldaýar.

Hususylaşdyrma paket usuly üçin, biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

Üstünlikleri

1. Kabel kesijileriň kellesi ýokary hilli garyndy polat, umumy ýylylyk bejergisi, çydamly;
2. Kabel kesijileriň üstü çäge bilen örtülendir we pos çydamlylygy bilen ýalpyldawukdyr;Kesilen gyrasy mis ýadroly kabelleri ýa-da alýumin ýadro kabellerini kesmek üçin ulanylýan ýokary ýygylykly induksiýa gatylygy bilen gaýtadan işlenýär, ýöne polat simler ýaly gaty çekilen simleri kesip bilmeýär;
3. Tutga iki reňkli çümdürilen plastmassa bejergisinden, owadan görnüşi, amatly tutawajyndan ýasaldy.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?
J: Biz esasan her dürli kesmek we gysmak gurallaryny öndürýäris,
bolt kesiji, kabel kesiji, sim ýüp kesiji, awiasiýa bölekleri, turbalar, agyr turbalar, suw nasoslary, gämi duralgasy, turba kesijiler we ş.m.

2-nji sorag: Kabel kesijiler näme?
Kabel kesiji, kabelleri kesmek üçin ýörite ulanylýan pyçaklaryň bir görnüşidir.Iki gyrasy gysylýar we açylyp we ýapylyp bilner.Kabel kesijiler, "leverage prinsipi" we "basyş sebite ters proporsional" ulanyp döredilen uly kesijilerdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň