Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
önümler_img

Köpugurly kauçuk tutawaç 8 dýuým poslamaýan polat Tinmanyň Snipstin bölekleri

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polatdan ýasalan kesiş gyrasy ýörite ýylylyk bilen bejerilýär we gyrkyjy ýiti.Gulp we bahar dizaýny, işlemek aňsat we amatly;

Ekologiýa taýdan arassa rezin tutawaç, owadan we saklamak üçin amatly.

Aýratynlyklary:8 ”

Material:Poslamaýan polat

Mini sargyt mukdary:

Üpjünçilik ukyby:10 million sany

Port:Şanhaý ýa-da Ningbo

Töleg möhleti:LC, TT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

No.ok.

Spesifikasiýa

Uzynlyk

(mm)

Bukjanyň agramy (kg)

Kartonyň ululygy (sm)

Guty / ctn (kompýuterler)

R3080

8 ''

200

13.5

57 * 28.5 * 30

6/72

R3081

8 ''

200

13.5

57 * 28.5 * 30

6/72

RUR gurallary OEM we ODM-ni goldaýar.

Hususylaşdyrma paket usuly üçin, biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

Aýratynlyklary

1. Poslamaýan polatdan ýasalan kesiş gyrasy ýörite ýylylyk bilen bejerilýär we gyrkyjy ýiti.Gulp we bahar dizaýny, işlemek aňsat we amatly;
2. Ekologiýa taýdan arassa rezin tutawaç, owadan we saklamak üçin amatly.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Tinmanyň böleklerini nireden satyn alyp bilerin?
“RUR” gurallary galaýy bölekleri öndürýär.Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Nianzhuang şäheriniň Senagat parkynda ýerleşdik.Islän wagtyňyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Tinmanyň gyrgyçlary näme?
Poslamaýan polatdan ýasalan takyklykdan ýasaldy.

3-nji sorag: Tinmanyň mergenleri näme üçin ulanylýar?
Tinmanyň mergeni demir örtükleri kesmek üçin guraldyr.Zähmeti tygşytlaýjy prinsipler arkaly metal gyrkmak aňsat bolýar we amaly meýdanlar gaty giňdir.Amatly işlemegiň, tygşytly we çydamly aýratynlyklary bilen gaýtadan işlenen zawod "" gowy kömekçi boldy

Q4: Hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?

J: Önümleriň hilini üpjün etmek üçin ösen önümçilik enjamlarymyz we hünärmen inerenerimiz we berk inspektorymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň