Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
önümler_img

Qualityokary hilli rezin tutawaçly CR-MO Chrome-Molibden polat bolt kesiji

Gysga düşündiriş:

Bolt kesiji pyçaklar hrom-molibden poladyny kabul edýär, pyçak we baglanyşyk goly bilen bejermekging, has çydamly;

Umumy bejergi;Kesişiň ýokary ýygylykly induksiýa gatylygyge;

Gyrasynyň gatylygy 58-62 HRC, baglanyşyk golundaky bolt, gyrasy arassalamak kesini sazlamak üçin ulanylýarg ukyplylygy 30HRC;
Tutga ergonomiki taýdan düzülendir, ýokary hilli rezin tutawaç örtügi, ýerüsti dizaýn, owadan görnüşi bilen enjamlaşdyrylan, amatly grip.

Adat üçin goldaw

Aýratynlyklary:12 ″ 14 ″ 18 ″ 24 ″ 30 ″ 36 ″ 42 ″ 48 ″

Esasy material:CR-MO

Bukjanyň görnüşi:Guty

Port:Şanhaý ýa-da Ningbo

Töleg möhleti:LC, TT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa

No.ok.

Spesifikasiýa

Uzynlyk

(mm)

Bukjanyň agramy (kg)

Kartonyň ululygy (sm)

Guty / ctn (kompýuterler)

R2390

12 ''

300

23

32 * 32.5 * 29.5

1/30

R2391

14 ''

350

28

38 * 35.5 * 29.5

1/30

R2392

18 ''

450

30.3

47.5 * 27.5 * 32.5

1/20

R2393

24 ''

600

24.3

63.5 * 31.5 * 17

1/10

R2394

30 ''

750

20

78.5 * 17 * 19.5

1/5

R2395

36 ''

900

27

93 * 18.5 * 20.5

1/5

R2396

42 ''

1050

24.9

108 * 23.5 * 13

1/3

R2397

48 ''

1200

26.4

121 * 23.5 * 13.5

1/3

RUR gurallary OEM we ODM-ni goldaýar.

Hususylaşdyrma paket usuly üçin, biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

Aýratynlyklary

1. CR-MO Chrome-molibden polat pyçaklary
2. Faceerüsti çyzgy dizaýny
3. Amatly ergonomika Kauçuk tutawaç

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodyňyz nirede?
J: Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Sýuçhouou şäheriniň Nianzhuang şäheriniň Senagat parkynda ýerleşýär.Homehli müşderilerimiz, öýden we bortdan, bizi görmäge mähirli garşylaýarlar.

2-nji sorag: Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Bahasy tassyklanandan soň nusga bereris.

3-nji sorag: Adatça saýlaýan iberiş usulyňyz haýsy?
J: Az mukdarda: Adatça DHL, Fedex, UPS we ş.m. iberýär.
Köp mukdarda: Adatça deňiz arkaly iberilýär.
Ora-da müşderileriň talaplaryna laýyklykda gämini kabul edýäris.

4-nji sorag: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
J: Hil birinji orunda durýar.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň